K logickému popisu jazyků v jejich fonologickém aspektu

Roman Jakobson, Colin Cherry, Morris Halle

pp. 100-113


This document is unfortunately not available for download at the moment.

Not implemented yet !

101670

Theorie informace a jazykověda

Lubomir Doležel 1963 - Praha, Nakladatelství Československé Akademie Věd

Structuralism