Toward the logical description of languages in their phonemic aspect

Roman Jakobson, Colin Cherry, Morris Halle

pp. 34-46


This document is unfortunately not available for download at the moment.

Not implemented yet !
Translations
(1963) "K logickému popisu jazyků v jejich fonologickém aspektu", in: Doležel Lubomir, Theorie informace a jazykověda, Praha, Nakladatelství Československé Akademie Věd, pp.100-113.
(1962) "K voprosu o logičeskom opisanii jazykov v ich fonologičeskom aspekte", in: Zvegincev Vladimir Andreevič, Rozencvejg Viktor, Cemodanov Nikolaj, , , , pp.279-298.

101666

1953 - Language 29

Structuralism