Český vliv na staropolské písemnictví

Roman Jakobson

pp. 48-51


This document is unfortunately not available for download at the moment.

Not implemented yet !
Re-editions
(1985) "Český vliv na středověkou literaturu polskou", in: Jakobson Roman, Selected Writings 6/2, The Hague, Mouton, pp.773-781.

101309

Co daly naše země Evropě a lidstvu 1: Od věrozvěstů k národnímu obrození

Vilém Mathesius 1939 - Praha, Evropský Literární Klub

Structuralism