Český podíl na církevněslovanské kultuře

Roman Jakobson

pp. 9-20


This document is unfortunately not available for download at the moment.

Not implemented yet !
Translations
(1985) "The Czech part in church slavonic culture", in: Jakobson Roman, Selected writings 6/1, The Hague, Mouton, pp.129-152.

101309

Co daly naše země Evropě a lidstvu 1: Od věrozvěstů k národnímu obrození

Vilém Mathesius 1939 - Praha, Evropský Literární Klub

Structuralism