Z dějin staročeského zpěvného básnictví

Roman Jakobson

pp. 41-44


This document is unfortunately not available for download at the moment.

Not implemented yet !
Re-editions
(1985) "Z dějin staročeského zpěvného básnictví", in: Jakobson Roman, Selected writings 6/1, The Hague, Mouton, pp.376-380.

101234

1938 - Slovo a slovesnost 4

Structuralism