Brief an Jiří Voskovec und Jan Werich über Noetik und Semantik von Jux

Roman Jakobson

pp. 23-25


This document is unfortunately not available for download at the moment.

Not implemented yet !
Translation of
(1969) "Dopis Jiřímu Voskovcovi a Janu Werichovi o noetice a semantice švandy", in: Červenka Miroslav, Slovesné umění a umělecké slovo, Praha, Československý spisovatel, pp.299-304.
Re-editions
(1988) "Brief an Jiří Voskovec und Jan Werich über Noetik und Semantik von Jux", in: Jakobson Roman, Semiotik, Frankfurt am Main, Suhrkamp, pp.515-521.

100988

1969 - Interscena 1-2

Structuralism