Diskuse o metodologických problémech v práci Mukařovského 'Polákova Vznešenost přírody

Roman Jakobson

pp. 192


This document is unfortunately not available for download at the moment.

Not implemented yet !

100864

(1935) Slovo a slovesnost 1.

Structuralism