Poznámky k dílu Erbenovu

I. O mythu

Roman Jakobson

pp. 152-164


This document is unfortunately not available for download at the moment.

Not implemented yet !
Re-editions
(1979) "Poznámky k dílu Erbenovu", in: Jakobson Roman, Selected writings 5, The Hague, Mouton, pp.510-537.
(1969) "Poznámky k dílu Erbenovu", in: Červenka Miroslav, Slovesné umění a umělecké slovo, Praha, Československý spisovatel, pp.266-281.

100864

1935 - Slovo a slovesnost 1

Structuralism