O dnešním brusičství českém

Roman Jakobson

pp. 85-122


This document is unfortunately not available for download at the moment.

Not implemented yet !

100712

Bohuslav Havránek, Miloš Weingart (1932) Spisovná čeština a jazyková kultura, Praha, Melantrich.

Structuralism