Z fonologie spisovné slovenštiny

Roman Jakobson

pp. 155-163


This document is unfortunately not available for download at the moment.

Not implemented yet !
Translations
(1971) "Phonemic notes on standard Slovak", in: Roman Jakobson, Selected Writings 1, The Hague, Mouton, pp.221-230.

100626

J. Jirásek, František Tichý (1931) Slovenská miscellanea: Sborník věnovaný Univ. Prof Dr. Albertu Pražákovi k třicátému výročí jeho literární činosti, Bratislava, Universum.

Structuralism