Nové práce o úloze církevněslovanských prvků v ruštině

Roman Jakobson

pp. 174


This document is unfortunately not available for download at the moment.

Not implemented yet !

100584

1929 - Časopis pro moderní filologii 15

Structuralism