100957

Jan Patočka

1907-1977


Současný stav francouzské etiky

Jan Patočka 1930 - in: Kozák Jan Blahoslav, Přítomný stav etiky, Praha, Dědictví Komenského, pp.109-117.
Pojem evidence a jeho význam pro noetiku

1931

Jan Patočka

Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Review: V. Jankélévitch, Bergson

Jan Patočka 1931 - Česká mysl 27 (6), pp.558-562

Metafysika ve XX. století

Jan Patočka 1934 - in: Páta František (ed), Z duševní dílny lidstva, Praha, Orel, pp.7-24.

Review: Plato, Theaitetos

Jan Patočka 1934 - Česká mysl 30 (1), pp.51

Co je vidění?

Jan Patočka 1935 - Kvart 2 (4), pp.8-10

Review: H. Kuhn, Sokrates

Jan Patočka 1935 - Česká mysl 31 (3-4), pp.238-241

Bergson

Jan Patočka 1936 - in: Bergson Henri, Dvojí pramen mravnosti a náboženství, Praha, Laichter, pp.v-viii.
Přirozený svět jako filosofický problém

1936

Jan Patočka

Praha, Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva československého

Spengler

Jan Patočka 1936 - Sobota 7 (20), pp.412-414

Titanism

Jan Patočka 1936 - Čin 8 (7), pp.99-101

Review: W. Bröcker, Aristoteles

Jan Patočka 1936 - Česká mysl 32 (1-2), pp.111-114

Review: J. Chevalier, Pascal

Jan Patočka 1937 - Česká mysl 33 (1-2), pp.114

Karel Jaspers

Jan Patočka 1937 - Česká mysl 33 (1-2), pp.119-124

Review: L. Robin, Platon

Jan Patočka 1937 - Česká mysl 33 (5), pp.310
Open Access Link
Filosofie výchovy

1939

Jan Patočka

Tábor, Škola vysokých studií pedagogických

Osobnost a dílo Jana Kaprasa (IV)

Jan Patočka 1939 - in: Chlup Otokar, Kapras Jan (ed), Stati psychologické a pedagogické, Brno, Společnost nových škol, pp.xxiv-xxx.

Review: B. Sekla, Růst národa

Jan Patočka 1940 - Naše doba 47 (9), pp.568

J. G. Herder a jeho filosofie humanity: Doslov

Jan Patočka 1941 - in: Johann Gottfried Herder, Vývoj lidskosti, Praha, Laichter, pp.451-463.

Review: M. Skořepa, Puberta

Jan Patočka 1941 - Naše doba 48 (5), pp.318

Review: J. Novák, G. A. Lindner

Jan Patočka 1942 - Naše doba 49 (6), pp.383

Doslov

Jan Patočka 1944 - in: Kant Immanuel, Kritika praktického rozumu, Praha, Laichter, pp.213-228.
Přehledné dějiny filosofie

1945

Jan Patočka

Praha, Akční výbor posluchačů filosofie na Karlově universitě

Praesokratovská filosofie: Přednášky na Universitě Karlově ze školního roku 1945/46

1946

Jan Patočka

Praha, Akční výbor posluchačů filosofie na Karlově universitě

Review: Útěcha z filosofie

Jan Patočka 1946 - Naše doba 52 (8), pp.357-361

Předmluva

Jan Patočka 1947 - in: Tvrdý Josef, Úvod do filosofie, Brno, Komenium, pp.5.

Slovo úvodem

Jan Patočka 1955 - in: Alt Robert, Pokrokový charakter Komenského pedagogiky, Praha, Státní pedagogické nakladatelství, pp.5-7.

Doslov

Jan Patočka 1956 - in: Komenský Jan Amos, Gentium salutis reparator, Posel míru a blaha národů, Praha, Státní pedagogické nakladatelství, pp.131-142.

Commentationes

Jan Patočka 1957 - in: Komenský Jan Amos, Opera didactica omnia III: Commentationes, Praha, Nakladatelství Československé Akademie Věd, pp.33.

De origine et compositione Operum Didacticorum Omnium

Jan Patočka 1957 - in: Komenský Jan Amos, Opera didactica omnia III: Commentationes, Praha, Nakladatelství Československé Akademie Věd, pp.17-27.

O vzniku a stavbě díla "Opera didactica omnia"

Jan Patočka 1957 - in: Komenský Jan Amos, Opera didactica omnia III: Commentationes, Praha, Nakladatelství Československé Akademie Věd, pp.5-13.

Základní filosofické myšlenky J. A. Komenského v souvislosti se základy jeho soustavného vychovatelství

Jan Patočka 1957 - in: Kopecký Jaromír; Kyrášek Jiří; Patočka Jan, J. A. Komenský: Nástin života a díla, Praha, Státní pedagogické nakladatelství, pp.93-128.

Slovo uvodni - Velká didaktika - Brána jazyku stevrená

Jan Amos Komenský 1958 - (edited by Patočka Jan) Praha, Státní pedagogické nakladatelství

Úvod prvního svazku Vybraných spisů J. A. Komenského

Jan Patočka 1958 - in: Komenský Jan Amos, Slovo uvodni - Velká didaktika - Brána jazyku stevrená, Praha, Státní pedagogické nakladatelství, pp.9-27.

První analytiky: Organon III

Aristoteles 1961 - (edited by Patočka Jan) Praha, Nakladatelství Československé Akademie Věd

Druhé analytiky — Organon IV

Aristoteles 1962 - (edited by Patočka Jan; Berka Karel) Praha, Nakladatelství Československé Akademie Věd

Bernard Bolzano

Jan Patočka 1963 - in: Kalivoda Robert; Zumr Josef, Antologie z dějin československé filosofie, Praha, Nakladatelství Československé Akademie Věd, pp.365-373.
Open Access Link

Druhé pohlaví

Simone de Beauvoir 1966 - (edited by Patočka Jan) Praha, Orbis

Estetika

Georg Wilhelm Friedrich Hegel 1966 - (edited by Patočka Jan) Praha, Odeon

Francouzský existencialismus a Simone Beauvoirová

Jan Patočka 1966 - in: de Beauvoir Simone, Druhé pohlaví, Praha, Orbis, pp.389-403.

Hegelův filosofický a estetický vývoj

Jan Patočka 1966 - in: Hegel Georg Wilhelm Friedrich, Estetika, Praha, Odeon, pp.9-56.

Předmluva

Jan Patočka 1966 - in: de Beauvoir Simone, Druhé pohlaví, Praha, Orbis, pp.5.

Umění a čas

Jan Patočka 1966 - Orientace 1 (5), pp.12-22
Úvod do studia Husserlovy fenomenologie

1966

Jan Patočka

Praha, Státní pedagogické nakladatelství

Čas, věčnost a časovost v Máchově díle

Jan Patočka 1967 - in: Grebeníčková Růžena; Králík Oldřich (ed), Realita slova Máchova, Praha, Československý spisovatel, pp.183-207.

Prirodzený svet a fenomenológia

Jan Patočka 1967 - in: Bodnár Ján, Existencializmus a fenomenológia, Bratislava, Obzor, pp.27-71.

Roman Ingarden: Pokus charakteristiky filosofické osobnosti a díla

Jan Patočka 1967 - in: Ingarden Roman Witold, O poznávání literárního díla, Praha, Československý spisovatel, pp.261-276.

Das Prinzip des Gewissens in der Wissenschaft

Jan Patočka 1968 - in: Škvorecký Josef, Nachrichten aus der ČSSR, Frankfurt am Main, Suhrkamp, pp.85-90.

L'art et le temps

Jan Patočka 1968 - in: Zhor Igor (ed), L'art et l'éducation - Kunst und Erziehung, Praha, Státní pedagogické nakladatelství, pp.105-113.

Max Scheler: Pokus celkové charakteristiky

Jan Patočka 1968 - in: Scheler Max Ferdinand, Místo člověka v kosmu, Praha, Academia, pp.5-41.
Předsokratovská filosofie

1968

Jan Patočka

Praha, Státní pedagogické nakladatelství

J. A. Komenský: metafyzický univerzalismus

Jan Patočka 1969 - in: Machovec Dušan (ed), Filosofické osobnosti a typy filosofického myšlení III, Praha, Socialistická akademie, pp.24-27.

Comenius und die offene Seele

Jan Patočka 1970 - in: Schaller Klaus (ed), J. A. Komenský, Wirkung eines Werkes nach drei Jahrhunderten, Heidelberg, Quelle & Meyer, pp.61-74.

Heidegger vom anderen Ufer

Jan Patočka 1970 - in: Klostermann Vittorio (ed), Durchblicke: Martin Heidegger zum 80. Geburtstag, Frankfurt am Main, Klostermann, pp.394-411.

Ivanov

Jan Patočka 1970 - in: A. P. Čechov — Ivanov: Program, Praha, Divadlo za branou, pp.8.
Open Access Link
Filosofie a společenský problém informace

1974

Jan Patočka

Praha, Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací

Heidegger

Jan Patočka 1974 - Znak 26 (6), pp.713-716

Czy dzieje mają sens?

Jan Patočka 1975 - Znak 27 (11-12), pp.257-258

Epoché und Reduktion

Jan Patočka 1975 - in: Alexius Bucher; Hermann Drüe; Thomas M. Seebohm; (ed), Bewußt sein: Gerhard Funke zu eigen, Bonn, Bouvier, pp. 76-85.

Mají dějiny smysl?

Jan Patočka 1975 - in: Patočka Jan, Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha, Petlice, pp.89-131.

Počátek dějin

Jan Patočka 1975 - in: Patočka Jan, Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha, Petlice, pp.46-88.

Poznámky ke "Kritice Soudnosti"

Jan Patočka 1975 - in: Kant Immanuel, Kritika soudnosti, Praha, Odeon, pp.255-271.

Pre-historické úvahy

Jan Patočka 1975 - in: Patočka Jan, Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha, Petlice, pp.1-45.

Vorwort

Jan Patočka 1975 - Postilla Bohemica 4 (11-12), pp.3-14

Bossova revize vědy

Jan Patočka 1976 - in: Němec Jiři; Rezek Petr (ed), Vybrané filosofické problémy psychopatologie a normality, Praha, Samizdat, pp.4-18.
Open Access Link

Mají dějiny smysl?

Jan Patočka 1976 - in: Patočka Jan, Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha, Expedice, pp.89-131.

Počátek dějin

Jan Patočka 1976 - in: Patočka Jan, Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha, Expedice, pp.46-88.

Pre-historické úvahy

Jan Patočka 1976 - in: Patočka Jan, Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha, Expedice, pp.1-45.

The Husserlian doctrine of eidetic intuition and its recent critics

Jan Patočka 1977 - in: Elliston Frederick; McCormick Peter (ed), Husserl: Expositions and appraisals, Notre Dame, University of Notre Dame Press, pp. 150-159.

Umění a filosofie I

Jan Patočka - .

Umění a filosofie II

Jan Patočka - .

Umění a filosofie III

Jan Patočka - .

Spisovatel a jeho věc

Jan Patočka 1979 - (edited by Vladislav Jan) Praha, Kvart

Přirozený svět a pohyb lidské existence I

Jan Patočka - .

Přirozený svět a pohyb lidské existence II

Jan Patočka - .

Přirozený svět a pohyb lidské existence III

Jan Patočka - .

Saggi eretici sulla filosofia della storia

Jan Patočka 1981 - (edited by Pacini Gianlorenzo) Bologna, CSEO

Platon et l'Europe

Jan Patočka 1983 - Paris, Verdier

Ladislav Klíma: Analyse des thèses clefs

Jan Patočka 1984 - in: Klíma Ladislav, Je suis la Volonté Absolue, Langres, Café Clima, pp.223-232.
Open Access Link

Umění a filosofie IV

Jan Patočka - .

Kunst und Zeit: Kulturphilosophische Schriften

Jan Patočka 1987 - (edited by Nellen Klaus; Srubar Ilja) Stuttgart, Klett-Cotta

Świat naturalny a fenomenologia

Jan Patočka 1987 - (edited by Zychowicz Juliusz) Krakow, Papieska Akademia Teologiczna

Epoché et réduction

Jan Patočka 1988 - in: Patočka Jan, Qu'est-ce que la phénoménologie?, Grenoble, Millon, pp. 249-262.

Ketzerische Essais zur Philosophie der Geschichte und ergänzende Schriften

Jan Patočka 1988 - (edited by Nellen Klaus; Němec Jiři) Stuttgart, Klett-Cotta

Péče o duši III

Jan Patočka - .

Péče o duši VI

Jan Patočka - .

Spiritual crisis of European humanity in Husserl and Masaryk

Jan Patočka 1988 - in: Novák Josef (ed), On Masaryk, Amsterdam, Rodopi, pp.97-110.

L'écrivain, son "objet"

Jan Patočka 1991 - Paris, P.O.L Editeur

L'idée de l'Europe en Bohême

Jan Patočka 1991 - (edited by Abrams Erika) Grenoble, Millon

Platón y Europa

Jan Patočka 1991 - Barcelona, Edicions 62

Sur Heidegger

Jan Patočka 1991 - Epokhè 2, pp.383-392

Philosophie, phénoménologie, politique

Jan Patočka 1992 - (edited by Tassin Etienne; Richir Marc) Grenoble, Millon

Schriften zur tschechischen Kultur und Geschichte

Jan Patočka 1992 - (edited by Klaus Nellen; Petr Pithart; Miroslav Pojar; ) Stuttgart, Klett-Cotta

Heretical essays in the philosophy of history

Jan Patočka 1996 - (edited by Dodd James) LaSalle, Ill., Open Court

Mi a cseh?

Jan Patočka 1996 - (edited by Chvatík Ivan) Bratislava, Pozsony

Péče o duši I: Stati z let 1929-1952, nevydané texty z padesátých let

Jan Patočka 1996 - (edited by Chvatík Ivan; Kouba Pavel) Praha, Oikoymené

Komentáře

Jan Patočka 1997 - in: Schifferová Věra (ed), Komeniologické studie I, Praha, Oikoymené, pp.251-257.

Krivoverski eseji o filozofiji zgodovine

Jan Patočka 1997 - (edited by Jerman Frane) Ljubljana, Cankarjeva založba

La filosofia en temps de lluita

Jan Patočka 1997 - (edited by Fernández Francesc) Barcelona, Barcelonesa d'Edicions

Mi az egzisztencia?

Jan Patočka 1997 - Gond 13-14, pp.81-100

Művészet és idő

Jan Patočka 1997 - Gond 13-14, pp.34-48

Komeniologické studie II

Jan Patočka 1998 - Praha, Oikoymené

Briefe und Dokumente: 1933-1977

Eugen Fink, Jan Patočka 1999 - (edited by Heitz Michael, Nessler Bernhard) Freiburg-München, Alber

Péče o duši II

Jan Patočka 1999 - (edited by Chvatík Ivan; Kouba Pavel) Praha, Oikoymené

Soqrát: Ágáhí az džahl

Jan Patočka 1999 - Tehran, Hermes Publishers

Texte, Dokumente, Bibliographie

Jan Patočka 1999 - (edited by Sepp Hans Rainer, Hagedorn Ludger) Freiburg-München, Alber

Péče o duši III

Jan Patočka 2002 - (edited by Chvatík Ivan; Kouba Pavel) Praha, Oikoymené
Plato and Europe

2002

Jan Patočka

Stanford, Stanford University Press

Il mondo naturale e la fenomenologia

Jan Patočka 2003 - (edited by Pantano Alessandra) Milano, Mimesis

El movimiento de la existencia humana

Jan Patočka 2004 - (edited by Serrano De Haro Agustin) Madrid, Encuentro

Fenomenologické spisy II: Co je existence: publikované texty z let 1965-1977

Jan Patočka 2009 - (edited by Kouba Pavel; Švec Ondřej) Praha, Oikoymené
Open Access Link
The natural world as a philosophical problem

2016

Jan Patočka

Evanston, Ill., Northwestern University Press

L'interno e il mondo

Jan Patočka 2018 - Milano, Mimesis
Open Access Link
Open Access

Jan Patočka

1979 - aut aut 169, pp.48-50
Open Access
Open Access Link

Masaryk, Patočka and the care of the soul

Roger Scruton 1988 - in: Novák Josef (ed), On Masaryk, Amsterdam, Rodopi, pp.111-128.
Jan Patočka: philosophy and selected writings

1989

Erazim Kohák

Chicago, University of Chicago Press

Open Access Link

Un philosophe du monde naturel: Jan Patočka (1907-1977)

Jozef Sivák 1989 - in: Tymieniecka Anna-Teresa (ed), Man within his life-world, Dordrecht, Springer, pp.573-601.
Open Access Link
Open Access Link
Open Access
Open Access Link

Die Metaphysik Finks und Patočkas

Michael Heitz, Bernhard Nessler 1999 - in: Fink Eugen, Patočka Jan, Briefe und Dokumente: 1933-1977, Freiburg-München, Alber, pp.151-174.
Open Access Link
Open Access Link
Open Access Link
Open Access
Open Access
Open Access Link

Jan Patočka (1907-1977)

Ludger Hagedorn 2010 - in: Sepp Hans Rainer, Embree Lester (ed), Handbook of phenomenological aesthetics, Cham-Heidelberg-New York-Dordrecht-London, Springer, pp.255-258.
Open Access
Open Access Link
Open Access Link

Beyond myth and enlightenment

Ludger Hagedorn 2011 - in: Abrams Erika; Chvatík Ivan (ed), Jan Patočka and the heritage of phenomenology: centenary papers, Dordrecht, Springer, pp.245-261.
Open Access Link
Open Access Link

Fear, courage, anger: the socratic lesson

Marc Crépon 2011 - in: Abrams Erika; Chvatík Ivan (ed), Jan Patočka and the heritage of phenomenology: centenary papers, Dordrecht, Springer, pp.175-186.
Open Access Link
Open Access Link
Open Access Link
Open Access Link
Open Access Link
Open Access Link
Open Access Link

Patočka and artificial intelligence

James Mensch 2011 - in: Abrams Erika; Chvatík Ivan (ed), Jan Patočka and the heritage of phenomenology: centenary papers, Dordrecht, Springer, pp.111-120.
Open Access Link
Open Access Link
Open Access Link
Open Access Link

Phenomenology and henology

Renaud Barbaras 2011 - in: Abrams Erika; Chvatík Ivan (ed), Jan Patočka and the heritage of phenomenology: centenary papers, Dordrecht, Springer, pp.99-110.
Open Access Link
Open Access Link
Open Access Link
Open Access Link
Open Access Link
Open Access Link

The responsibility of the "shaken"

Ivan Chvatík 2011 - in: Abrams Erika; Chvatík Ivan (ed), Jan Patočka and the heritage of phenomenology: centenary papers, Dordrecht, Springer, pp.263-279.
Open Access Link

The twentieth century as war

James Dodd 2011 - in: Abrams Erika; Chvatík Ivan (ed), Jan Patočka and the heritage of phenomenology: centenary papers, Dordrecht, Springer, pp.203-214.

Levinas et Patočka: La liberté en question

Emilie Tardivel 2012 - in: Burggraeve Roger, Hansel Joëlle, Lescouret Marie-Anne (ed), Recherches levinassiennes, Leuven, Peeters, pp.355-368.

Jan Patočka and built space

James Dodd 2013 - in: Nenon Thomas, Embree Lester (ed), Husserl's Ideen, Dordrecht, Springer, pp.283-294.
Open Access Link
Open Access
Open Access Link
Open Access Link
Open Access Link
Open Access Link
Open Access Link
Open Access
Open Access Link
Open Access Link
Open Access Link
Open Access Link
Open Access Link
Open Access Link
Open Access
Open Access Link
Open Access Link
Open Access Link
Open Access Link
Open Access Link
Open Access
Open Access
Open Access
Open Access Link
Open Access
Open Access Link
Open Access Link
Open Access
Open Access Link
Open Access Link
Open Access
Open Access
Open Access Link
Open Access Link

Some remarks on a phenomenological interpretation of Saramago's cave

Giuseppe Menditto 2018 - in: Salzani Carlo; Vanhoutte Kristof K. P. (ed), Saramago's philosophical heritage, Basingstoke, Palgrave Macmillan, pp.81-99.
Open Access Link
Open Access