100957

Jan Patočka

1907-1977


Copyright
(1928) "Francouzská filozofie", Česká mysl 24 (6), pp.564.
Copyright
(1929) Review: André Lalande, Les théories de l'induction et de l'expérimentation, Česká mysl 25 (3), pp.279.
Copyright
(1929) Review: André Metz, Une nouvelle philosophie des sciences, Česká mysl 25 (1), pp.72.
Copyright
(1929) Review: Georges-Henri Luquet, Logique formelle, Česká mysl 25 (1), pp.73.
Copyright
(1929) Review: Dominique Parodi, Le problème moral et la pensée contemporaine, Česká mysl 26 (1), pp.83-89.
Copyright
(1929) Review: Émile Bréhier, La philosophie de Plotin, Česká mysl 25 (1), pp.74.
Copyright
(1929) Review: Ernesto Buonaiuti, Le modernisme catholique, Česká mysl 25 (3), pp.281.
Copyright
(1929) Review: Federigo Enriques, L'évolution de la logique, Česká mysl 25 (1), pp.73.
Copyright
Copyright
(1929) Review: Julien Benda, La fin de l'éternel, Česká mysl 25 (3), pp.282.
Copyright
(1929) Review: Lucien Febvre, Un destin: Martin Luther, Česká mysl 25 (3), pp.281.
Copyright
(1929) "Listy o francouské filozofii", Česká mysl 25 (4), pp.294-300.
Copyright
(1929) "Listy o francouské filozofii II", Česká mysl 25 (5), pp.401-406.
Copyright
(1929) "Listy o francouské filozofii III", Česká mysl 26 (1), pp.40-56.
Copyright
Copyright
(1929) "Teologie a filozofie", Česká mysl 25 (2), pp.138-143.
Copyright
(1930) Review: Friedrich Engels, Ludwig Feuerbach a konec klasické německé filosofie, Věstník pedagogický 8 (6), pp.230.
Copyright
(1930) Review: Jan Blahoslav Kozák, Ježíš ve víře a skepsi, Věstník pedagogický 8 (1), pp.28.
Copyright
(1930) Review: Josef Hromádka, Masaryk, Věstník pedagogický 8 (6), pp.229.
Copyright
(1930) Review: Tomáš Masaryk, Výbor ze spisů T. G. Masaryka, Věstník pedagogický 8 (3), pp.110.
Copyright
(1930) "Současný stav francouzské etiky", in: Jan Blahoslav Kozák, Přítomný stav etiky, Praha, Dědictví Komenského, pp.109-117.
Copyright
(1930) Review: William James, Druhy náboženské zkušenosti, Věstník pedagogický 8 (10), pp.383.
Copyright
(1931) Review: Fritz Heinemann, Neue Wege der Philosophie: Geist, Leben, Existenz, Česká mysl 27 (1), pp.87-89.
Copyright
(1931) Review: Georges Gurvitch, Les tendances actuelles de la philosophie allemande, Česká mysl 27 (1), pp.81.
Copyright
(1931) Review: Léon Brunschvicg, De la connaissance de soi, Česká mysl 27 (6), pp.556-558.
Copyright
Copyright
(1931) Pojem evidence a jeho význam pro noetiku, Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.
Copyright
(1931) Review: Vladimir Jankélévitch, Bergson, Česká mysl 27 (6), pp.558-562.
Copyright
Copyright
(1931) "† Vladimír Hoppe (1882–1931)", Česká mysl 27 (2), pp.165-169.
Copyright
Copyright
Copyright
(1932) Review: Célestin Bouglé, Socialismes français, Česká mysl 28 (5), pp.316.
Copyright
Copyright
(1932) Review: Émile Bréhier, Histoire de la philosophie II, Česká mysl 28 (3-4), pp.254.
Copyright
(1932) Review: Étienne Gilson, L'esprit de la philosophie médiévale, Česká mysl 28 (3-4), pp.247.
Copyright
(1932) Review: Gunther Ipsen, Sprachphilosophie der Gegenwart, Česká mysl 28 (3-4), pp.246.
Copyright
(1932) Review: Hans Leisegang, Religionsphilosophie der Gegenwart, Česká mysl 28 (3-4), pp.245.
Copyright
(1932) Review: Hans Reiner, Phänomenologie und menschliche Existenz, Česká mysl 28 (1), pp.54.
Copyright
(1932) Review: Heinrich Scholz, Geschichte der Logik, Česká mysl 28 (1), pp.54.
Copyright
(1932) Review: Josef Kratochvil, Meditace věků — Dějinný vývoj filosofického myšlení IV, Česká mysl 28 (5), pp.309.
Copyright
(1932) Review: Jacques Maritain, Le songe de Descartes, Česká mysl 28 (5), pp.316.
Copyright
(1932) Review: Jan Slavïk, Básnická perioda českého dějepisectví, Česká mysl 28 (3-4), pp.239.
Copyright
(1932) Review: Moritz Geiger, Die Wirklichkeit der Wissenschaften und die Metaphysik, Česká mysl 28 (2), pp.116.
Copyright
Copyright
Copyright
(1932) "Olomoučtí dominikáni [...]", Česká mysl 28 (6), pp.373.
Copyright
(1932) Review: Paul Menzer, Deutsche Metaphysik der Gegenwart, Česká mysl 28 (2), pp.115.
Copyright
(1932) Review: , , Česká mysl 28 (3-4), pp.245.
Copyright
(1932) Review: Reinhard Kynast, Logik und Erkenntnistheorie der Gegenwart, Česká mysl 28 (3-4), pp.246.
Copyright
Copyright
(1933) Review: Arthur Liebert, Erkenntnistheorie I, Česká mysl 29 (1), pp.55.
Copyright
Copyright
(1933) "Doslov", in: René Descartes, Rozprava o metodě, jak správně vésti svůj rozum a hledati pravdu ve vědách, Praha, Laichter, pp.99-103.
Copyright
(1933) Review: Edvard Beneš, Demokratická armáda, pacifism a zahraniční politika, Česká mysl 29 (1), pp.59.
Copyright
(1933) Review: Friedrich Engels, Ludvík Feuerbach a vyústění německé klasické filosofie, Česká mysl 29 (2), pp.116.
Copyright
(1933) Review: Friedrich Engels, Vývoj socialismu od utopie k vědě, Česká mysl 29 (2), pp.116.
Copyright
Copyright
(1933) Review: Hans Driesch, Philosophische Gegenwartsfragen, Česká mysl 29 (1), pp.51.
Copyright
(1933) Review: Heinrich Scholz, Eros und Caritas, Česká mysl 29 (1), pp.53.
Copyright
Copyright
(1933) Review: Kamil Krofta, Čechové a Slováci před svým státním sjednocením, Česká mysl 29 (1), pp.59.
Copyright
(1933) Review: Karl Mannheim, Die Gegenwartsaufgaben der Soziologie, Česká mysl 29 (1), pp.51.
Copyright
(1933) Review: Leopold Grünwald, Marxismus a náboženství, Česká mysl 29 (2), pp.116.
Copyright
(1933) Review: Ladislav Horák, Příruční dějiny národa českého, Česká mysl 29 (1), pp.60.
Copyright
(1933) Review: Leopold Von Wiese, System der allgemeinen Soziologie, Česká mysl 29 (3-4), pp.243.
Copyright
Copyright
Copyright
(1933) "Platonism a politika", Česká mysl 29 (3-4), pp.236-238.
Copyright
(1933) "Prof. František Krejčí", Česká mysl 29 (3-4), pp.254.
Copyright
(1933) Review: , , Česká mysl 29 (2), pp.117.
Copyright
(1933) Review: Theodor Celms, Der phänomenologische Idealismus Husserls, Česká mysl 29 (1), pp.58.
Copyright
(1933) Review: Vladimír Hoppe, Dva základní problémy Kantova kriticismu, Česká mysl 29 (2), pp.116.
Copyright
(1933) Review: Wolfgango Giusti, Studi sulla cultura cèca contemporanea, Česká mysl 29 (1), pp.52.
Copyright
(1934) Review: Nicolas de Condorcet, Esquisse d'un tableau historique de progrès de l'esprit humain, Česká mysl 30 (1), pp.60.
Copyright
(1934) Review: Charles Serrus, Le parallélisme logico-grammatical, Česká mysl 30 (4), pp.236.
Copyright
Copyright
(1934) Review: Eugen Fink, Vergegenwärtigung und Bild, Česká mysl 30 (4), pp.238.
Copyright
(1934) Review: Erich Rothacker, Geschichtsphilosophie, Česká mysl 30 (4), pp.242.
Copyright
(1934) Review: Franz Brentano, Kategorienlehre, Česká mysl 30 (1), pp.55-57.
Copyright
(1934) Review: Heinrich Gomperz, Die Wissenschaft und die Tat, Česká mysl 30 (4), pp.244.
Copyright
(1934) Review: Jacob Klein, Die griechische Logistik und die Entstehung der Algebra I, Česká mysl 30 (4), pp.232.
Copyright
(1934) Review: Jacques Maritain, Umění a scholastika, Česká mysl 30 (1), pp.59.
Copyright
(1934) Review: Ludwig Landgrebe, Nennfunktion und Wortbedeutung, Česká mysl 30 (4), pp.233-236.
Copyright
(1934) Review: Société Thomiste, La Phénoménologie, Česká mysl 30 (4), pp.237.
Copyright
(1934) "Metafysika ve XX. století", in: František Páta (ed), Z duševní dílny lidstva, Praha, Orel, pp.7-24.
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
(1934) Review: Plato, Theaitetos, Česká mysl 30 (1), pp.51.
Copyright
(1934) "Platon a popularisace", Kvart 2 (2), pp.43-50.
Copyright
(1934) Review: Vladimír Tardy, Teleologie lidského chtění, Česká mysl 30 (4), pp.229-232.
Copyright
(1935) "Co je vidění?", Kvart 2 (4), pp.8-10.
Copyright
(1935) Review: Étienne Gilson, La théologie mystique de saint Bernard, Česká mysl 31 (3-4), pp.241.
Copyright
(1935) Review: Ernst Schwarz, Über den Wert, das Soll und das richtige Verhalten, Česká mysl 31 (3-4), pp.242.
Copyright
(1935) Review: Emil Utitz, Die Sendung der Philosophie in unserer Zeit, Česká mysl 31 (3-4), pp.237.
Copyright
(1935) "Edmund Husserl v Praze", Česká mysl 31 (3-4), pp.252.
Copyright
(1935) Review: Helmut Kuhn, Sokrates, Česká mysl 31 (3-4), pp.238-241.
Copyright
(1935) Review: Jean Baruzi, Problèmes d'histoire des religions, Česká mysl 31 (3-4), pp.243.
Copyright
(1935) Review: Julius Stenzel, Dilthey und die deutsche Philosophie der Gegenwart, Česká mysl 31 (3-4), pp.244.
Copyright
Copyright
Copyright
(1935) "Pražský filosofický kroužek", Česká mysl 31 (2), pp.123-136.
Copyright
(1935) Review: Raymond Aron, La sociologie allemande contemporaine, Česká mysl 31 (3-4), pp.243.
Copyright
(1936) "Bergson", in: Henri Bergson, Dvojí pramen mravnosti a náboženství, Praha, Laichter, pp.v-viii.
Copyright
(1936) Review: Dmytro Čyževskij, Hegel bei den Slaven, Česká mysl 32 (1-2), pp.118.
Copyright
Copyright
(1936) Review: Étienne Gilson, Christianisme et philosophie, Česká mysl 32 (1-2), pp.115.
Copyright
(1936) Review: Célestin Bouglé; Raymond Aron; E Bernard; Etienne Dennery; Robert Marjolin; Élie Halévy; Georges Friedmann, Inventaires I, Česká mysl 32 (1-2), pp.122.
Copyright
(1936) Review: Friedrich Meinecke, Die Entstehung des Historismus, Česká mysl 32 (3-4), pp.245-248.
Copyright
Copyright
(1936) Review: Henri Gaston Gouhier, La jeunesse d'Auguste Comte et la formation du positivisme II, Česká mysl 32 (1-2), pp.117.
Copyright
Copyright
(1936) Review: Konrad Bittner, Deutsche und Tschechen, Česká mysl 32 (1-2), pp.119-122.
Copyright
(1936) Review: Kurt Breysig, Die Meister der entwickelnden Geschichtsforschung, Česká mysl 32 (1-2), pp.116.
Copyright
(1936) Review: Kamil Krofta, Žižka a husitská revoluce, Česká mysl 32 (3-4), pp.236.
Copyright
(1936) Review: Karl Löwith, Nietzsches Philosophie der ewigen Wiederkunft des Gleichen, Česká mysl 32 (3-4), pp.243-245.
Copyright
(1936) "Kapitoly ze současné filosofie", Kvart 3 (3), pp.175-188.
Copyright
Copyright
Copyright
(1936) "O dvojím pojetí smyslu filosofie", Česká mysl 32 (3-4), pp.198-211.
Copyright
(1936) Přirozený svět jako filosofický problém, Praha, Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva československého.
Copyright
(1936) "Spengler", Sobota 7 (20), pp.412-414.
Copyright
(1936) "Titanism", Čin 8 (7), pp.99-101.
Copyright
Copyright
(1936) Review: Walter Bröcker, Aristoteles, Česká mysl 32 (1-2), pp.111-114.
Copyright
(1936) "Z pražských přednášek", Česká mysl 32 (3-4), pp.251.
Copyright
(1936) "† Kurt Grube (1903–1936)", Česká mysl 32 (1-2), pp.128.
Copyright
(1937) Review: , , Česká mysl 33 (1-2), pp.79-81.
Copyright
(1937) "Descartes a metafysika", Česká mysl 33 (3-4), pp.143-156.
Copyright
Copyright
(1937) Review: Erik Peterson, Der Monotheismus als politisches Problem, Česká mysl 33 (1-2), pp.115.
Copyright
Copyright
(1937) "Filosofické předpoklady praktické činnosti", in: Antonín Hartel (ed), Edvard Beneš: Filosof a státník, Praha, Mazáč, pp.7-40.
Copyright
(1937) Review: Hans Petersen, Die Eigenwelt des Menschen, Česká mysl 33 (1-2), pp.111-113.
Copyright
(1937) Review: Jan Blahoslav Čapek, Alegorie Nové rady a Theriobulie, Česká mysl 33 (5), pp.311.
Copyright
(1937) Review: Jacques Chevalier, Pascal, Česká mysl 33 (1-2), pp.114.
Copyright
(1937) Review: Joseph Iwanicki, Morin et les démonstrations mathématiques de l'existence de Dieu, Česká mysl 33 (1-2), pp.116.
Copyright
(1937) Review: Jakob Von Uexküll, Niegeschaute Welten, Česká mysl 33 (1-2), pp.113.
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
(1937) "Karel Jaspers", Česká mysl 33 (1-2), pp.119-124.
Copyright
(1937) Review: William Ockham, Le Tractatus de Principiis Theologiae, Česká mysl 33 (1-2), pp.115.
Copyright
(1937) Review: Léon Robin, Platon, Česká mysl 33 (5), pp.310.
Copyright
(1937) Review: Leopold Silberstein, Kämpfende Vernunft, Česká mysl 33 (1-2), pp.115.
Copyright
Copyright
(1937) Review: Otto Vossler, Der Nationalgedanke von Rousseau bis Ranke, Česká mysl 33 (1-2), pp.113.
Open Access Link
(1937) Review: Alexandre Koyré; Albert Spaier; Henri-Charles Puech, , Česká mysl 33 (1-2), pp.74-79.
Copyright
(1937) Review: Alexandre Koyré; Henri-Charles Puech, , Česká mysl 33 (5), pp.310.
Copyright
Copyright
(1938) Review: , , Česká mysl 34 (3-4), pp.254.
Copyright
(1938) Review: Erwin Straus, Vom Sinn der Sinne, Česká mysl 34 (1-2), pp.122-124.
Copyright
Copyright
(1938) "Edmund Husserl gestorben", Prager Presse 5 (3), pp.8.
Copyright
(1938) Review: Frantíšek Dohnal, Poutníci a trosečníci absolutna, Česká mysl 34 (5), pp.301.
Copyright
(1938) Review: Grafton Elliot Smith, Dějiny člověka, Česká mysl 34 (1-2), pp.125.
Copyright
(1938) Review: Hans Freyer, Das geschichtliche Selbstbewußtsein des 20. Jahrhunderts, Česká mysl 34 (3-4), pp.252.
Copyright
(1938) Review: Ivan Lapšin, A. Spir, sa vie, sa doctrine, Česká mysl 34 (5), pp.310.
Copyright
(1938) Review: Johann Gustav Droysen, Historik, Česká mysl 34 (1-2), pp.113-118.
Copyright
(1938) Review: Johannes Jacobus Poortman, Drei Vorträge über Philosophie und Parapsychologie, Česká mysl 34 (3-4), pp.253.
Copyright
(1938) Review: Ladislav Rieger, Idea filosofie I, Česká mysl 34 (5), pp.311.
Copyright
Copyright
Copyright
(1938) Review: Pierre Mesnard, L'essor de la philosophie politique au XVIe siècle, Česká mysl 34 (5), pp.305-309.
Copyright
Copyright
(1938) Review: Reginald Dacík, Správnou cestou - Stavovská mravouka, Česká mysl 34 (5), pp.309.
Copyright
(1938) Review: Alexandre Koyré; Gaston Bachelard; Henri-Charles Puech; Michel Souriau, , Česká mysl 34 (3-4), pp.251.
Copyright
(1938) Review: , , Česká mysl 34 (1-2), pp.85-87.
Copyright
with Kozák Jan Blahoslav, Rieger Ladislav (1938) Review: , , Česká mysl 34 (3-4), pp.256.
Copyright
(1938) Review: Vlasta Tatjana Miškovská-Kozáková, Filosofický význam druhého vydání Kantovy "Kritiky čistého rozumu", Česká mysl 34 (3-4), pp.250.
Copyright
(1938) Review: Walter Malmsten Schering, Wehrphilosophie, Česká mysl 34 (5), pp.301-304.
Copyright
(1939) Česká vzdělanost v Evropě, Praha, Petr.
Copyright
Copyright
(1939) Filosofie výchovy, Tábor, Škola vysokých studií pedagogických.
Copyright
Copyright
(1939) "Osobnost a dílo Jana Kaprasa (IV)", in: Otokar Chlup; Jan Kapras (ed), Stati psychologické a pedagogické, Brno, Společnost nových škol, pp.xxiv-xxx.
Copyright
(1939) "Úvaha o porážce", Kritický měsíčník 1 (8), pp.380.
Copyright
Copyright
(1940) Review: Albína Dratvová, Filosofie a přírodovědecké poznání, Naše doba 47 (7), pp.442.
Copyright
(1940) Review: Bohumil Sekla, Růst národa, Naše doba 47 (9), pp.568.
Copyright
(1940) Review: Inocenc Arnošt Bláha, Vědecká morálka a mravní výchova, Naše doba 47 (9), pp.567.
Copyright
(1940) Review: Ludvík Heller, Mladým učitelům rady do života, Naše doba 47 (7), pp.442.
Copyright
(1940) Review: Václav Navrátil, O smutku, lásce a jiných věcech, Lidové noviny 8 (14), pp.n/a.
Copyright
(1940) "O filosofii dějin", Kritický měsíčník 3 (5-6), pp.217-223.
Copyright
(1940) Review: Vladimír Úlehla, Zamyšlení nad životem, Naše doba 47 (7), pp.443.
Copyright
(1941) Review: Albína Dratvová, Smutek vzdělanců, Naše doba 48 (5), pp.317.
Copyright
(1941) Review: Bohdan Chudoba, O dějinách a pokroku, Naše doba 48 (3), pp.186.
Copyright
(1941) Review: Bohumila Sílová, Čechy krásné, Čechy mé..., Naše doba 48 (6), pp.376.
Copyright
(1941) Review: Bohumil Špaček, O ducha lékařství, Naše doba 48 (5), pp.318.
Copyright
(1941) Review: Ladislav Klíma; Emanuel Chalupný; Otokar Březina, Duchovní přátelství: Dopisy I, Česká mysl 35 (1-2), pp.91.
Copyright
(1941) Review: Emil František Míšek, Chlapec a kouzelník, Naše doba 48 (6), pp.376.
Copyright
(1941) "Evropský rozum", Život 17, pp.15.
Copyright
(1941) Review: František Fajfr, Hegelova filosofie světové Moudrosti, Naše doba 48 (3), pp.187.
Copyright
(1941) Review: Garry Cleveland Myers, Šťastná rodina, Naše doba 48 (8), pp.509.
Copyright
(1941) Review: Josef Hendrich, Naše mládež a naše školy, Naše doba 48 (3), pp.187.
Copyright
(1941) Review: Hendrik Willem van Loon, Kam spěje lidstvo, Naše doba 48 (3), pp.188.
Copyright
(1941) Review: Josef Folprecht, Naši krajané v cizině, Naše doba 48 (3), pp.186.
Copyright
(1941) "J. G. Herder a jeho filosofie humanity: Doslov", in: Johann Gottlieb Herder, Vývoj lidskosti, Praha, Laichter, pp.451-463.
Copyright
(1941) Review: Jaroslav Kříženecký, Boj o život a dohoda k životu, Naše doba 48 (5), pp.318.
Copyright
(1941) Review: Jiřina Popelová, Dějiny a hodnocení, Naše doba 48 (3), pp.188.
Copyright
(1941) Review: Jan Prokop, O sebevraždě, Naše doba 48 (8), pp.508.
Copyright
(1941) Review: Josef Tvrdý, Názory o hrdinství a životě společenském, Naše doba 48 (3), pp.187.
Copyright
Copyright
(1941) Review: Ladislav Klíma, Filosofické listy, Česká mysl 35 (1-2), pp.91.
Copyright
(1941) Review: Miloslav Skořepa, Puberta, Naše doba 48 (5), pp.318.
Copyright
(1941) Review: Miloš Srb, Živá skutečnost, Naše doba 48 (3), pp.188.
Copyright
(1941) Review: Miloš Srb, Živá skutečnost, Česká mysl 35 (1-2), pp.91.
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
(1941) Review: Tomáš Trnka, Hledám tajemství života, Naše doba 48 (8), pp.507.
Copyright
(1941) Review: Vlastimil Matula, Hmota a její proměny, Naše doba 48 (5), pp.318.
Copyright
Copyright
Copyright
(1942) Review: Inocenc Arnošt Bláha, Dnešní krise rodinného života, Naše doba 49 (3), pp.186.
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
(1942) "Fragmenty o jazyce", Život 8 (1), pp.27.
Copyright
(1942) Review: Jaromír Červenka, Friedrich Nietzsche, Naše doba 49 (8), pp.509.
Copyright
(1942) Review: Jan Hořejší, Jak studovat, Naše doba 49 (3), pp.187.
Copyright
(1942) Review: Josef Novák, G. A. Lindner, Naše doba 49 (6), pp.383.
Copyright
(1942) Review: Jan Patočka, Dvojí rozum a příroda v německém osvícenství, Naše doba 49 (9), pp.575.
Copyright
(1942) Review: Jiřina Popelová, Pravda a jistoty, Naše doba 49 (8), pp.508.
Copyright
(1942) Review: Leonardo da Vinci, Tagebücher und Aufzeichnungen, Česká mysl 36 (2), pp.85.
Copyright
(1942) Review: Leonardo da Vinci, Úvahy o malířství, Česká mysl 36 (2), pp.85.
Copyright
(1942) Review: Ladislav Kratochvíl, František Drtina, Naše doba 49 (6), pp.383.
Copyright
(1942) Review: Mirko Novák, Česká estetika od Palackého po dobu současnou, Kritický měsíčník 5 (3), pp.102-104.
Copyright
Copyright
(1942) Review: Otto Friedrich Bollnow, Das Wesen der Stimmungen, Česká mysl 36 (3), pp.133.
Copyright
(1942) Review: Otakar Hostinský, Umění a společnost, Kritický měsíčník 5 (4), pp.140.
Copyright
(1942) Review: Otakar Matoušek, Člověk kritisuje přírodu, Naše doba 49 (8), pp.507.
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
(1942) Review: Vladislav Čermák, O podstatě práva, Naše doba 49 (3), pp.186.
Copyright
(1942) Review: Vladimír Úlehla, Za oponou života, Naše doba 49 (5), pp.250.
Copyright
(1943) Review: Bernhard Knoop, Hegel und die Franzosen, Česká mysl 37 (4), pp.122.
Copyright
(1943) Review: Ernesto Grassi, , Česká mysl 37 (5), pp.153.
Copyright
(1943) Review: Hans-Georg Gadamer, Volk und Geschichte im Denken Herders, Česká mysl 37 (5), pp.153.
Copyright
(1943) Review: Hans Lipps, Die menschliche Natur, Česká mysl 37 (4), pp.122.
Copyright
Copyright
(1943) "Poznámky o rozporu", Naše doba 51 (3), pp.110-114.
Copyright
(1943) Review: Richard Woltereck, Ontologie des Lebendigen, Česká mysl 37 (4), pp.121.
Copyright
(1944) "Doslov", in: Immanuel Kant, Kritika praktického rozumu, Praha, Laichter, pp.213-228.
Copyright
(1944) Review: Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Filosofie, umění a náboženství a jejich vztah k mravnosti a státu, Česká mysl 38 (1-2), pp.40-47.
Copyright
(1944) Review: Jindřich Chalupecký, Smysl moderního umění, Česká mysl 3-4, pp.124.
Copyright
(1944) Symbol země u K. H. Máchy, Praha, Petr.
Copyright
(1945) "75 let N. O. Losského", Česká mysl 39 (1-5), pp.152.
Copyright
(1945) Přehledné dějiny filosofie, Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.
Copyright
(1946) "K dopisu Timotheovu", Křest'anská revue 13 (9), pp.230-232.
Copyright
Copyright
Copyright
(1972) "Zur Ältesten Systematik der Seelenlehre", in: Walter Biemel (ed), Phänomenologie Heute: Festschrift für Ludwig Landgrebe, Dordrecht, Springer, pp.122-137.
Open Access Link
(1976) Review: Elmar Holenstein, Roman Jakobsons phänomenologischer Strukturalismus, Tijdschrift voor Filosofie 38 (1), pp.129-135.
Copyright
Copyright
Copyright
(1987) Kunst und Zeit: Kulturphilosophische Schriften, Stuttgart, Klett-Cotta.
Copyright
(1988) Ketzerische Essais zur Philosophie der Geschichte, Stuttgart, Klett-Cotta.
Copyright
(1988) "Spiritual crisis of European humanity in Husserl and Masaryk", in: Josef Novák (ed), On Masaryk, Amsterdam, Rodopi, pp.97-110.
Copyright
Copyright
Copyright
(1991) Schriften zur tschechischen Kultur und Geschichte, Stuttgart, Klett-Cotta.
Copyright
(1991) "Sur Heidegger", Epokhè 2, pp.383-392.
Copyright
(1993) Liberté et sacrifice, Grenoble, Millon.
Copyright
Copyright
Copyright
(1996) Péče o duši: Stati z let 1929-1952, nevydané texty z padesátých let (edited by Ivan Chvatik; Pavel Kouba), Praha, Oikoymené.
Copyright
(1998) Papiers phénoménologiques, Grenoble, Millon.
Copyright
Copyright
with Fink Eugen (1999) Briefe und Dokumente: 1933-1977 (edited by Michael Heitz; Bernhard Nessler), Freiburg-München, Alber.
Copyright
Copyright
(1999) Review: Eugen Fink, Vergegenwärtigung und Bild, Orbis Phaenomenologicus - Quellen , pp.37-38.
Copyright
(1999) Introduction to Husserl's Phenomenology, LaSalle, Ill., Open Court.
Copyright
(1999) Texte, Dokumente, Bibliographie (edited by Ludger Hagedorn; Hans Rainer Sepp), Freiburg-München, Alber.
Copyright
(2000) Vom Erscheinen als solchem: Texte aus dem Nachlaß, Freiburg-München, Alber.
Copyright
(2002) Plato and Europe, Stanford, Stanford University Press.
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
(2009) Fenomenologické spisy II: Co je existence: publikované texty z let 1965-1977 (edited by Pavel Kouba; Ondřej Švec), Praha, Oikoymené.
Copyright
(2010) Ketzerische Essays zur Philosophie der Geschichte, Frankfurt am Main, Suhrkamp.
Open Access Link
Copyright
(2016) The natural world as a philosophical problem, Evanston, Ill., Northwestern University Press.
Open Access Link
Copyright
Copyright
(1979) "Jan Patočka", aut aut 169, pp.48-50.
Open Access Link
Copyright
Walter Milan (1984) Jan Patocka. Sein Leben und sein Werk: Eine monographische Betrachtung. 1907-1965, Münster, Westfälische Wilhelms-Universität Münster.
Copyright
Scruton Roger (1988) "Masaryk, Patočka and the care of the soul", in: Josef Novák (ed), On Masaryk, Amsterdam, Rodopi, pp.111-128.
Copyright
Kohák Erazim (1989) Jan Patocka: Philosophy and selected writings, Chicago, University of Chicago Press.
Open Access Link
Sivák Jozef (1989) "Un philosophe du monde naturel: Jan Patočka (1907-1977)", in: Anna-Teresa Tymieniecka (ed), Man within his life-world, Dordrecht, Springer, pp.573-601.
Copyright
Copyright
Copyright
Open Access Link
Copyright
Heitz Michael, Nessler Bernhard (1999) "Die Metaphysik Finks und Patočkas", in: Eugen Fink; Jan Patočka, Briefe und Dokumente: 1933-1977, Freiburg-München, Alber, pp.151-174.
Open Access Link
Open Access Link
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
Open Access Link
Copyright
Copyright
Copyright
Hagedorn Ludger (2010) "Jan Patočka (1907-1977)", in: Hans Rainer Sepp; Lester Embree (ed), Handbook of phenomenological aesthetics, Cham-Heidelberg-New York-Dordrecht-London, Springer, pp.255-258.
Open Access Link
Open Access Link
Copyright
Copyright
Tardivel Emilie (2012) "Levinas et Patočka: La liberté en question", in: Roger Burggraeve; Joëlle Hansel; Marie-Anne Lescouret (ed), Recherches levinassiennes, Leuven, Peeters, pp.355-368.
Copyright
Courtine Jean-François (2013) Archéo-Logique: Husserl, Heidegger, Patočka, Paris, Presses universitaires de France.
Copyright
Dodd James (2013) "Jan Patočka and built space", in: Lester Embree; Thomas Nenon (ed), Husserl's Ideen, Dordrecht, Springer, pp.283-294.
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
Open Access Link
Open Access Link
Open Access Link
Copyright
Copyright
Copyright
Open Access Link
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
Open Access Link
Open Access Link
Open Access Link
Open Access Link
Copyright
Open Access Link
Copyright
Copyright