100957

Jan Patočka

1907-1977


Současný stav francouzské etiky

Jan Patočka 1930 - in: Kozák Jan Blahoslav, Přítomný stav etiky, Praha, Dědictví Komenského, pp.109-117.
Pojem evidence a jeho význam pro noetiku

1931

Jan Patočka

Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Review: V. Jankélévitch, Bergson

Jan Patočka 1931 - Česká mysl 27 (6), pp.558-562

Metafysika ve XX. století

Jan Patočka 1934 - in: Páta František (ed), Z duševní dílny lidstva, Praha, Orel, pp.7-24.

Review: Plato, Theaitetos

Jan Patočka 1934 - Česká mysl 30 (1), pp.51

Co je vidění?

Jan Patočka 1935 - Kvart 2 (4), pp.8-10

Review: H. Kuhn, Sokrates

Jan Patočka 1935 - Česká mysl 31 (3-4), pp.238-241

Bergson

Jan Patočka 1936 - in: Bergson Henri, Dvojí pramen mravnosti a náboženství, Praha, Laichter, pp.v-viii.
Přirozený svět jako filosofický problém

1936

Jan Patočka

Praha, Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva československého

Spengler

Jan Patočka 1936 - Sobota 7 (20), pp.412-414

Titanism

Jan Patočka 1936 - Čin 8 (7), pp.99-101

Review: W. Bröcker, Aristoteles

Jan Patočka 1936 - Česká mysl 32 (1-2), pp.111-114

Review: J. Chevalier, Pascal

Jan Patočka 1937 - Česká mysl 33 (1-2), pp.114

Karel Jaspers

Jan Patočka 1937 - Česká mysl 33 (1-2), pp.119-124

Review: L. Robin, Platon

Jan Patočka 1937 - Česká mysl 33 (5), pp.310
Open Access Link
Filosofie výchovy

1939

Jan Patočka

Tábor, Škola vysokých studií pedagogických

Osobnost a dílo Jana Kaprasa (IV)

Jan Patočka 1939 - in: Chlup Otokar, Kapras Jan (ed), Stati psychologické a pedagogické, Brno, Společnost nových škol, pp.xxiv-xxx.

Review: B. Sekla, Růst národa

Jan Patočka 1940 - Naše doba 47 (9), pp.568

J. G. Herder a jeho filosofie humanity: Doslov

Jan Patočka 1941 - in: Herder Johann Gottlieb, Vývoj lidskosti, Praha, Laichter, pp.451-463.

Review: M. Skořepa, Puberta

Jan Patočka 1941 - Naše doba 48 (5), pp.318

Review: J. Novák, G. A. Lindner

Jan Patočka 1942 - Naše doba 49 (6), pp.383

Doslov

Jan Patočka 1944 - in: Kant Immanuel, Kritika praktického rozumu, Praha, Laichter, pp.213-228.
Přehledné dějiny filosofie

1945

Jan Patočka

Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Open Access Link

Spiritual crisis of European humanity in Husserl and Masaryk

Jan Patočka 1988 - in: Novák Josef (ed), On Masaryk, Amsterdam, Rodopi, pp.97-110.

Sur Heidegger

Jan Patočka 1991 - Epokhè 2, pp.383-392

Péče o duši: Stati z let 1929-1952, nevydané texty z padesátých let

Jan Patočka 1996 - (edited by Ivan Chvatík; Pavel Kouba; ) Praha, Oikoymené

Briefe und Dokumente: 1933-1977

Eugen Fink, Jan Patočka 1999 - (edited by Heitz Michael, Nessler Bernhard) Freiburg-München, Alber

Texte, Dokumente, Bibliographie

Jan Patočka 1999 - (edited by Sepp Hans Rainer, Hagedorn Ludger) Freiburg-München, Alber
Plato and Europe

2002

Jan Patočka

Stanford, Stanford University Press

Fenomenologické spisy II: Co je existence: publikované texty z let 1965-1977

Jan Patočka 2009 - (edited by Kouba Pavel, Švec Ondřej) Praha, Oikoymené
Open Access Link
The natural world as a philosophical problem

2016

Jan Patočka

Evanston, Ill., Northwestern University Press

L'interno e il mondo

Jan Patočka 2018 - Milano, Mimesis
Open Access Link
Open Access Link
Open Access Link

Jan Patočka

1979 - aut aut 169, pp.48-50
Open Access Link

Masaryk, Patočka and the care of the soul

Roger Scruton 1988 - in: Novák Josef (ed), On Masaryk, Amsterdam, Rodopi, pp.111-128.
Jan Patocka: Philosophy and selected writings

1989

Erazim Kohák

Chicago, University of Chicago Press

Open Access Link

Un philosophe du monde naturel: Jan Patočka (1907-1977)

Jozef Sivák 1989 - in: Tymieniecka Anna-Teresa (ed), Man within his life-world, Dordrecht, Springer, pp.573-601.
Open Access Link
Open Access Link

Die Metaphysik Finks und Patočkas

Michael Heitz, Bernhard Nessler 1999 - in: Fink Eugen, Patočka Jan, Briefe und Dokumente: 1933-1977, Freiburg-München, Alber, pp.151-174.
Open Access Link
Open Access Link
Open Access Link
Open Access Link

Jan Patočka (1907-1977)

Ludger Hagedorn 2010 - in: Sepp Hans Rainer, Embree Lester (ed), Handbook of phenomenological aesthetics, Cham-Heidelberg-New York-Dordrecht-London, Springer, pp.255-258.
Open Access
Open Access Link
Open Access Link

Beyond myth and enlightenment

Ludger Hagedorn 2011 - in: Abrams Erika; Chvatík Ivan (ed), Jan Patočka and the heritage of phenomenology: centenary papers, Dordrecht, Springer, pp.245-261.
Open Access Link
Open Access Link

Fear, courage, anger: the socratic lesson

Marc Crépon 2011 - in: Abrams Erika; Chvatík Ivan (ed), Jan Patočka and the heritage of phenomenology: centenary papers, Dordrecht, Springer, pp.175-186.
Open Access Link
Open Access Link
Open Access Link
Open Access Link
Open Access Link
Open Access Link
Open Access Link

Patočka and artificial intelligence

James Mensch 2011 - in: Abrams Erika; Chvatík Ivan (ed), Jan Patočka and the heritage of phenomenology: centenary papers, Dordrecht, Springer, pp.111-120.
Open Access Link
Open Access Link
Open Access Link
Open Access Link

Phenomenology and henology

Renaud Barbaras 2011 - in: Abrams Erika; Chvatík Ivan (ed), Jan Patočka and the heritage of phenomenology: centenary papers, Dordrecht, Springer, pp.99-110.
Open Access Link
Open Access Link
Open Access Link
Open Access Link
Open Access Link
Open Access Link

The responsibility of the "shaken"

Ivan Chvatík 2011 - in: Abrams Erika; Chvatík Ivan (ed), Jan Patočka and the heritage of phenomenology: centenary papers, Dordrecht, Springer, pp.263-279.
Open Access Link

The twentieth century as war

James Dodd 2011 - in: Abrams Erika; Chvatík Ivan (ed), Jan Patočka and the heritage of phenomenology: centenary papers, Dordrecht, Springer, pp.203-214.

Levinas et Patočka: La liberté en question

Emilie Tardivel 2012 - in: Burggraeve Roger, Hansel Joëlle, Lescouret Marie-Anne (ed), Recherches levinassiennes, Leuven, Peeters, pp.355-368.

Jan Patočka and built space

James Dodd 2013 - in: Nenon Thomas, Embree Lester (ed), Husserl's Ideen, Dordrecht, Springer, pp.283-294.
Open Access Link
Open Access
Open Access Link
Open Access Link
Open Access Link
Open Access Link
Open Access Link
Open Access Link
Open Access Link
Open Access Link
Open Access
Open Access Link
Open Access Link
Open Access Link
Open Access
Open Access Link
Open Access Link
Open Access
Open Access Link