Complete Bibliography

(1915) "Dve poemy", in: Aleksej Kručenych (ed), Zaumnaja gniga, Moskva, pp.16.
(1916) Review: Nikolaj Durnovo; N. Sokolov; Dmitrij Ušakov, Opyt dialektologičeskoj karty russkogo jazyka v Evrope, Etnografičeskoe obozrenie 109-110, pp.102-107.
(1919) "Futurizm", Iskusstvo 7.
(1920) "Prof. Šachmatov", Čas 40 (68), pp.2.
(1920-1921) "Vliv revoluce na ruský jazyk: (Poznámky ke knize André Mazona)", Nové Atheneum 2, pp.110-114, 200-212, 250-255, 310-318.
(1921) "Dada", Vestnik teatra 82, pp.3sq.
(1921) "O chudožestvennom realizme" (Manuscript).
(1921) "Prof. V.N. Ščepkin", Čas 45, pp.4.
(1922) "O realismu v umění", Červen IV, pp.300-304.
(1922) "Stichi", in: Aleksej Kručenych; Velimir Chlebnikov; Grigorij Petnikov, Zaumniki, Moskva, EUY, pp.16.
(1925) Review: Eduard Sievers; Georg Gerullis, Die Altslawischen Verstexte von Kiew und Freising, Prager Presse 5. VII..
(1925) "O Králově České prosodii", Kritika 2 (3), pp.110-114.
(1926) Review: František Trávníček, Příspěvky k nauce o českém přízvuku, Slavia - Časopis pro slovanskou filologii 4, pp.805-816.
(1926) "Nikolaj Durnovo", Prager Presse 4. XI.
(1926) Základy českého verše, Praha, Odeon.
(1929) "Jan Baudouin de Courtenay", Slavische Rundschau 1 (10), pp.809-812.
(1929) Review: Stefan Mladenov, Geschichte der bulgarischen Sprache, Slavische Rundschau 1 (8), pp.682-684.
(1929) Nejstarší české písně duchovní, Praha, Kunčíř.
(1929) Remarques sur l'évolution phonologique du russe comparée à celle des autres langues slaves, Praha, Jednota Československých Matematiků a Fysiků.
(1930) "Kus literární pavědy", Plán 1 (10-11), pp.593-597.
(1930) "Masaryk o jazyke", Central'naja Evropa 3, pp.270-276.
(1930) "O překladu veršů", Plán 2, pp.9-11.
(1931) Review: Ovadij Savić; Ilja Ehrenburg, My i oni, Slavische Rundschau 3, pp.315-326.
(1931) K charakteristike evrazijskogo jazykovogo sojuza, Paris, Izdanie Evrazijcev.
with Mukařovský Jan (1931) Masaryk a řeč, Praha, Pražský linguistický kroužek.
(1931) "Masaryk vu par Tolstoi", Le Monde Slave 1, pp.384-391.
(1931) "O pokolenii, rastrativšem svoich poetov", in: Roman Jakobson; Dmitrij Svjatopolk-Mirskij (ed), Smert' Vladimira Majakovskogo, Berlin, Petropolis, pp.7-45.
(1931) Review: Ivan Šajković, Pesma o vojevanju Igorovu, Slavische Rundschau 3, pp.617-618.
(1931) "Prinzipien der historischen Phonologie", in: Réunion Phonologique Internationale tenue à Prague: 18-21/XII 1930, Praha, Jednota Československých Matematiků a Fysiků, pp.247-267.
(1931) "Projet de terminologie phonologique standarisée", in: Réunion Phonologique Internationale tenue à Prague: 18-21/XII 1930, Praha, Jednota Československých Matematiků a Fysiků, pp.309-323.
(1931) "Tolstoj o Masaryke", Central'naja Evropa 4, pp.712-716.
(1931) "Über die phonologischen Sprachbünde", in: Réunion Phonologique Internationale tenue à Prague: 18-21/XII 1930, Praha, Jednota Československých Matematiků a Fysiků, pp.234-240.
(1931) Review: Vladislav Vančura, Marketa Lazarová, Literární noviny 9.
(1932) Review: André Vaillant, Les Chants épiques des Slaves du Sud, Byzantinoslavica IV (1), pp.194-202.
(1932) "Die Lautwissenschaften", Prager Presse 24. VII., pp.9.
(1932) "Fonéma", in: Bohuslav Němec (ed), Ottův slovník naučný nové doby: Dodatky, II/1, Praha, J. Otto, pp.608.
(1932) "Fonologie", in: Bohuslav Němec (ed), Ottův slovník naučný nové doby: Dodatky, II/1, Praha, J. Otto, pp.611-612.
(1932) "Hudební věda a lingvistika", Opus Musicum 2 (1), pp.3-5.
(1932) "O dnešním brusičství českém", in: Bohuslav Havránek; Miloš Weingart (ed), Spisovná čeština a jazyková kultura, Praha, Melantrich, pp.85-122.
(1933) "Bolgarskij pjatistopnyj jamb v sopostavlenii s russkim", in: Sbornik v čest' na Prof L. Miletič, Sofia, Izdanie na Makedonskija Naučen Institut, pp.108-117.
(1933) "La Scuola Linguistica di Praga", La Cultura XII (3), pp.633-641.
(1933) "Pravení o jinochu a o dívce — Staroruská povídka", in: Milostný almanach Kmene pro jaro 1933, Praha, Klub moderních nakladetelů, pp.94-101.
(1933) "Ukázky z chystané monografie o šlágrech V & W", in: Jaroslav Ježek, Tucet melodií z Osvobozeneho Divadla, Praha, Hudební Matice Umělecké Besedy.
(1934) "Co je poesie?", Volné směry 30, pp.229-239.
(1934) "Verš staročeský", in: O. Hujer (ed), Československá vlastivěda 3: Jazyk, Praha, Sfinx, pp.429-459.
(1935) Review: Antonij Florovskij, Čechi i vostočnyje slavjane, Lidové noviny 26. V..
(1935) "Gemeinsame Kultursprache", Prager Presse 6. VI., pp.2.
(1935) "Kontury Glejtu", in: Boris Pasternak, Glejt, Praha, Spolek výtvarných umělců Mánes, pp.149-162.
(1935) "Linguistika", in: Ottův slovník naučný nové doby: Dodatky, III/2, Praha, J. Otto, pp.149-162.
(1935) "Rub literární vědy", Slovo a slovesnost 1, pp.130-132.
(1935) Review: Zdeněk Nejedlý, T. G. Masaryk, Slovo a slovesnost 1, pp.124-126.
(1936) "Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre: Gesamtbedeutungen der russischen Kasus", in: Etudes dédiées au Quatrième Congrès de Linguistes, Praha, Jednota Československých Matematiků a Fysiků, pp.240-288.
(1936) Review: František Trávníček, Historická mluvnice československá, Prager Presse 5. I., pp.10.
(1936) "Fakta mluví", Slovo a slovesnost 2, pp.133-135.
(1936) "Kolybel'nye", in: Václav Kaprál, Uspávanky, Brno, Pazdírek.
(1936) "Morféma", in: Ottův slovník naučný nové doby: Dodatky IV/1, Praha, J. Otto, pp.341.
(1936) "Na okraj lyrických básní Puškinových", in: Alfred Bém; Roman Jakobson (ed), Vybrané spisy A. S. Puškina 1: Lyrika, Praha, Melantrich, pp.259-267.
(1936) Vybrané spisy A. S. Puškina 1: Lyrika, Praha, Melantrich.
(1937) Review: Roman Jakobson, Die russische Totenklage, Slavische Rundschau 9, pp.247-249.
(1937) "Glosy k Legendě o Sv. Prokopu", in: Hana Veletovská-Humlová (ed), Živý Vrchlický: v prospěch chudých děti českých škol, Brno, Dobročinný komitét, pp.65-77.
(1937) "Na okraj Eugena Oněgina", in: Alfred Bém; Roman Jakobson (ed), Vybrané spisy A. S. Puškina 3, Praha, Melantrich, pp.257-265.
(1937) "Nespoutaný Puškin", Lidové noviny 14. II., pp.3.
(1937) "Olaf Broch — 70 Jahre", Prager Presse 4. IV., pp.6.
(1937) "Puškin v realistickém světle", Program D 37 (VI), pp.133-136.
(1937) Review: Georgij Vinogradov, Russkie plači, Slavische Rundschau 9, pp.404-405.
(1937) Vybrané spisy A. S. Puškina 3, Praha, Melantrich.
(1937) "Základy středověku", Slovo a slovesnost 3, pp.187-189.
(1938) "Franz Spina", Slavische Rundschau 10, pp.1-5.
(1938) "Jazyk ruský", in: Otokar Chlup; Josef Kubálek; Jan Uher (ed), Pedagogická encyklopedie 1, Praha, Novina, pp.555-556.
(1938) "O souhláskách", Slovo a slovesnost 4, pp.192.
(1938) Vybrané spisy A. S. Puškina 4, Praha, Melantrich.
(1939) "Český vliv na staropolské písemnictví", in: Vilém Mathesius (ed), Co daly naše země Evropě a lidstvu 1: Od věrozvěstů k národnímu obrození, Praha, Evropský Literární Klub, pp.48-51.
(1939) "Observations sur le classement phonologique des consonnes", in: Edgard Blancquaert; Willem Pée (ed), Proceedings of the Third International Congress of Phonetic Sciences, Ghent, Laboratory of Phonetics, pp.34-41.
(1939) Review: Nicolaas Van Wijk, Phonologie, Acta Linguistica 1, pp.123-129.
(1940) Kindersprache, Aphasie und allgemeine Lautgesetze, Uppsala, Almqvist & Wiksells.
(1942) "Český předek Puškinův", Obzor 2, pp.9.
(1942) Češství Komenského, New York, Ecole libre des hautes études.
with Baecklund-Ehler Astrid (1942) Review: Astrid Baecklund-Ehler, Das Stockholmer Abecedarium, New-Yorské listy Oct. 7.
(1943) Moudrost starých Čechů: Odvěké základy národního odboje, New York, Československý kulturní kroužek v New Yorku.
(1943) "Russian books", Rare Books 2 (4), pp.1-6.
(1944) Review: George Trager, Introduction to Russian, The Slavonic and East European Review 22, pp.120-133.
(1944) "Slovo o polku Igoreve", Novosel'e 14-15, pp.46-62.
(1945) "Foreword", in: Karl Blattner (ed), Taschenwörterbuch der spanischen und deutschen Sprache, New York, International University Press, pp.vii-viii.
(1945) "Foreword", in: Karl Blattner (ed), Taschenwörterbuch der russischen und deutschen Sprache, New York, International University Press, pp.iii-iv.
(1945) "On Russian fairy tales", in: Alexander Afanas'ev (ed), Russian fairy tales, New York, Pantheon, pp.631-656.
(1945) "Two words on bywords", in: Dolly Gurvitch; A. Herenroth (ed), Russians say it this way: Ninety-nine Russian idiomatic expressions and their American equivalents, New York, International University Press, pp.5-6.
(1948) "Altérations du texte et leurs corrections", in: Roman Jakobson; Henri Grégoire; Marc Szeftel (ed), La Geste du Prince Igor', New York, Rausen, pp.81-96.
(1948) "Édition critique du Slovo", in: Roman Jakobson; Henri Grégoire; Marc Szeftel (ed), La Geste du Prince Igor', New York, Rausen, pp.38-78.
(1948) "Essai de reconstruction du Slovo dans sa langue originelle", in: Roman Jakobson; Henri Grégoire; Marc Szeftel (ed), La Geste du Prince Igor', New York, Rausen, pp.150-178.
(1948) "L'authenticité du Slovo", in: Roman Jakobson; Henri Grégoire; Marc Szeftel (ed), La Geste du Prince Igor', New York, Rausen, pp.235-360; 363-380.
(1948) "Russian conjugation", Word 4, pp.155-167.
(1948) Review: Roman Jakobson, Slovo a slovesnost 10, American Slavic and East European Review 7, pp.383-384.
(1948) "Traduction du Slovo en russe moderne", in: Roman Jakobson; Henri Grégoire; Marc Szeftel (ed), La Geste du Prince Igor', New York, Rausen, pp.181-200.
(1949) Review: , , Saturday Review of Literature 32, pp.18 sq.
(1949) "Preface", in: Uriel Weinreich, College Yiddish: An introduction to the Yiddish language and to Jewish life and culture, New York, Yiddish Scientific Institute, pp.7-8.
Simmons Ernest J (1949) Russian epic studies, Philadelphia, American Folklore Society.
(1949) Slavic languages, New York, Columbia University, Department of Slavic Languages.
(1949) The structure of Gilyak and Marrism, New York, n.a..
with Szeftel Marc (1949) "The Vseslav epos", in: Roman Jakobson; Ernest J Simmons (ed), Russian epic studies, Philadelphia, American Folklore Society, pp.13-86.
(1950) "Slavic mythology", in: Maria Leach; Jerome Fried (ed), Funk and Wagnalls standard dictionary of folklore, New York, Funk & Wagnalls, pp.1025-1028.
(1951) "Foreword", in: William Edward Harkins, The Russian folk epos in Czech literature, New York, King's Crown Press, pp.V-VI.
(1951) Review: , , Word 7, pp.187-191.
(1951) "Preface", in: Karl Heinrich Menges, The oriental elements in the vocabulary of the oldest Russian epos, the Igor Tale, New York, Linguistic Circle of New York, pp.V-VI.
(1952) "Langues paléosibériennes", in: Antoine Meillet; Marcel Cohen (ed), Les Langues du Monde, Paris, CNRS, pp.276-278; 403-431.
(1952) "New Slavic etymological dictionaries", Word 8 (4), pp.83-90.
(1952) "On Slavic diphthongs ending in a liquid", Word 8 (4), pp.306-310.
with Fant Gunnar, Halle Morris (1952) Preliminaries to speech analysis: The distinctive features and their correlates, Cambridge, Acoustics Laboratory, Massachusetts Institute of Technology.
(1953) Review: , , Word 9, pp.407-409.
(1953) Review: , , Word 9, pp.400-407.
(1953) "From the point of view of linguistics", in: Claude Lévi-Strauss (ed), Results of the conference of anthropologists and linguistics, Bloomington, Ind, Indiana University Linguistics Club, pp.11-21.
(1953) "Lexicon meaning and grammatical meaning", in: Sol Tax (ed), An appraisal of anthropology today, Chicago, University of Chicago Press, pp.279-280.
(1953) "Linguistic change", in: Sol Tax (ed), An appraisal of anthropology today, Chicago, University of Chicago Press, pp.292-293.
(1953) "Pattern in linguistics", in: Sol Tax (ed), An appraisal of anthropology today, Chicago, University of Chicago Press, pp.310-314.
(1953) "The cultural equivalent of the phoneme", in: Sol Tax (ed), An appraisal of anthropology today, Chicago, University of Chicago Press, pp.284-286.
(1954) "Foreword", in: Milada Součková, A literature in crisis: Czech literature 1938—1950, New York, National Committee for a Free Europe, pp.V-IX.
(1954) "Preface", in: Milman Parry; Albert Lord (ed), Serbocroatian heroic songs 1: Novi pazar: English translation, Cambridge, Harvard University Press, pp.XI-XII.
(1954) "Testo critico annotato", in: Renato Poggioli (ed), Cantare della Gesta di Igor: Epopea russa del XII secolo, Torino, Einaudi, pp.87-208.
(1954) "Tetrad' knjazja Belosel'skogo", in: Roman Jakobson; Aleksandr Solovev, Slovo o polku Igoreve v perevodach konca vosemnadcatogo veka, Leiden, Brill, pp.31-52.
(1955) Review: , , The American Historical Review 61, pp.106-108.
(1955) Review: , , Word 11 (4), pp.644-647.
(1955) Slavic languages, New York, Columbia University Press.
(1955) "While reading Vasmer's dictionary", Word 11 (4), pp.611-617.
(1956) "Die Verteilung der stimmhaften und stimmlosen Geräuschlaute im Russischen", in: Margarete Woltner; Herbert Bräuer (ed), Festschrift für Max Vasmer, Wiesbaden, Harrassowitz, pp.199-220.
with Halle Morris (1956) Fundamentals of language, The Hague, Mouton.
(1957) "A short sketch of the Paleosiberian peoples and languages", in: Roman Jakobson; John Fred Beebe; Gerta Hüttl-Worth (ed), Paleosiberian peoples and languages: a bibliographical guide, New Haven, HRAF Press, pp.218-222.
(1957) "MufaXXama - the emphatic phonemes in Arabic", in: Ernst Pulgram (ed), Studies presented to Joshua Whatmough on his sixtieth birthday, 's-Gravenhage, Mouton & Co, pp.105-115.
(1957) "Řeč a písemnictví českých židů v době přemyslovské", in: Ladislav Matejka (ed), Kulturní sborník Rok, New York, Moravian Library, pp.35-46.
(1957) Shifters, verbal categories and the Russian verb, Cambridge, Mass, Harvard University, Dept. of Slavic Languages and Literatures, Russian Language Project.
(1958) "Medieval mock mystery (the old Czech unguentarius)", in: Anna Granville Hatcher; Karl-Ludwig Selig (ed), Studia philologica et litteraria in honorem L. Spitzer, Bern, Francke, pp.245-265.
(1959) Review: , , International Journal of Slavic Linguistics and Poetics 1 (2), pp.279-280.
(1959) "Discussions sur la linguistique mathématique", in: Roman Jakobson (ed), Trois conférences données à Bucarest les 3 et 6 oct. 1958, Bucarest, Institut de linguistique de l'Académia de la République Populaire Roumaine.
with Van Schooneveld Cornelis (1959) "Introductory note", in: Roman Jakobson; Cornelis Van Schooneveld (ed), Description and analysis of contemporary standard Russian: VoL. 1, The Hague, Mouton, pp.5-8.
(1959) "Les problèmes les plus actuels de l'étude des sons du langage", in: Roman Jakobson (ed), Trois conférences données à Bucarest les 3 et 6 oct. 1958, Bucarest, Institut de linguistique de l'Académia de la République Populaire Roumaine.
(1959) Review: , , International Journal of Slavic Linguistics and Poetics 1 (2), pp.265-278.
(1959) "O pozycji i perspektywach współczesnej poetyki", Nowa kultura 10 (46 (503) Nov. 15), pp.3.
(1959) "On linguistic aspects of translation", in: Reuben Brower (ed), On translation, Cambridge, Harvard University Press, pp.232-239.
(1959) "Sur les méthodes d'analyse de la langue", in: Roman Jakobson (ed), Trois conférences données à Bucarest les 3 et 6 oct. 1958, Bucarest, Institut de linguistique de l'Académia de la République Populaire Roumaine.
(1959) Trois conférences données à Bucarest les 3 et 6 oct. 1958, Bucarest, Institut de linguistique de l'Académia de la République Populaire Roumaine.
with Halle Morris (1960) Grundlagen der Sprache, Berlin, Akademie-Verlag.
(1960) "Linguistics and poetics", in: Thomas A. Sebeok (ed), Style in language, Cambridge, Mass., MIT Press, pp.350-377.
(1960) "Velikaja Moravija ili Velikaja nad Moravoj", in: Vladimir Ivanov Georgiev (ed), Ezikovedsko-etnografski izsledvanija: v pamet na akademik Stojan Romanski, Sofia, Bălgarska Akademija na Naukite, pp.483-486.
(1960) "Why 'mama' and 'papa'?", in: Bernard Kaplan; Seymour Wapner (ed), Perspectives in psychological theory: Essays in honor of Heinz Werner, New York, International Universities Press, pp.124-134.
(1961) "Foreword", in: Tonnies Fenne; Louis Leonor Hammerich; Roman Jakobson; A H Van Den Baar; Hans Joachim Gernentz (ed), Tonnies Fenne's low German manual of spoken Russian, Pskov 1607, Copenhagen, Royal Danish Academy of Sciences and Letters, pp.5-31.
(1961) "Introduction", in: Roman Jakobson (ed), Structure of language and its mathematical aspects, Providence, American Mathematical Society, pp.V-VI.
(1961) "Linguistics and the theory of communication", in: Roman Jakobson (ed), Structure of language and its mathematical aspects, Providence, American Mathematical Society, pp.245-252.
(1961) "Phonemic patterning", in: Sol Saporta (ed), Psycholinguistics: A book of readings, New York, Holt, Rinehart and Winston, pp.346-350.
(1961) "Poezija grammatiki i grammatika poezii", in: Donald Davie; Kazimierz Wyka (ed), Poetics poetyka poètika, Warszawa, Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, pp.397-417.
(1961) Structure of language and its mathematical aspects, Providence, American Mathematical Society.
(1961) "The Slavic response to Byzantine poetry", in: Comité Yougoslave Des Études Byzantines (ed), Actes du XII congrès international des études byzantines, Beograd, Naučno delo, pp.249-265.
(1962) Review: Ruben Ivanovič Avanesov, Fonetika sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka, , pp.533-537.
(1962) "Anthony's contribution to linguistic theory", in: Ruth H. Weir, Language in the crib, The Hague, Mouton, pp.18-20.
(1962) "Atlas linguistiques", in: Commission Nationale Roumaine Pour L'unesco (ed), Actes du Colloque International de Civilisations, Littératures et Langues Romanes, Bucharest, UNESCO, pp.201-202.
(1962) "Circular number one", in: Antti Sovijärvi; Pentti Aalto (ed), Proceedings of the fourth international congress of phonetic sciences, The Hague, Mouton, pp.V-VI.
(1962) "Concluding remarks", in: Antti Sovijärvi; Pentti Aalto (ed), Proceedings of the fourth international congress of phonetic sciences, The Hague, Mouton, pp.XXV-XXIX.
(1962) "Diskussionsbeitrag", in: Internationales Symposium Zeichen Und System Der Sprache (ed), Zeichen und System der Sprache 2, Berlin, Akademie-Verlag, pp.50-56.
(1962) "Fonetika i fonologija slavjanskich jazykov", in: N. I. Tolstoj (ed), IV. Meždunarodnyj sjezd slavistov 2: Materialy diskussii, Moskva, Akademija Nauk SSSR, pp.308-310.
(1962) "Phonologie", in: Commission Nationale Roumaine Pour L'unesco (ed), Actes du Colloque International de Civilisations, Littératures et Langues Romanes, Bucharest, UNESCO, pp.236-238.
(1962) "Retrospect", in: Roman Jakobson, Selected writings 1: Phonological studies, 's-Gravenhage, Mouton & Co, pp.631-658.
(1962) "Russkij istočnik češskoj komedii: Bratří Čapkové, Ze života hmyzu", in: Giovanni Maver; Ettore Lo Gatto (ed), Studi in onore di Ettore Lo Gatto e Giovanni Maver, Roma, Sansoni, pp.331-335.
(1962) Selected writings 1: Phonological studies, 's-Gravenhage, Mouton & Co.
(1962) Studies in Russian philology, Ann Arbor, University of Michigan, Dept. of Slavic Languages and Literatures.
(1962) "The phonemic concept of distinctive features", in: Antti Sovijärvi; Pentti Aalto (ed), Proceedings of the fourth international congress of phonetic sciences, The Hague, Mouton, pp.440-455.
(1963) Essais de linguistique générale, Paris, Editions de Minuit.
with Cherry Edward Colin, Halle Morris (1963) "K logickému popisu jazyků v jejich fonologickém aspektu", in: Lubomir Doležel (ed), Theorie informace a jazykověda, Praha, Nakladatelství Československé Akademie Věd, pp.100-113.
with Fant Gunnar, Halle Morris (1963) Preliminaries to speech analysis, Cambridge, Mass., MIT Press.
(1964) "Towards a linguistic typology of aphasic impairments", in: Anthony De Reuck; Maeve O'Connor; (ed), Disorders of language, London, J. & A. Churchill, pp.21-42.
(1965) "Lingvistika i teorija svjazi", in: Vladimir Zvegincev (ed), Istorija jazykoznanija XIX—XX vekov v očerkach i izvlečenijach: 2, Moskva, Prosveščenie, pp.435-444.
(1966) "Linguistic types of aphAsia", in: Edward Carterette (ed), Brain function III: Speech, language, and communication, Berkeley-Los Angeles, University of California Press, pp.67-91.
(1966) Saggi di linguistica generale (edited by Luigi Heilmann), Milano, Feltrinelli.
(1966) Selected writings 4: Slavic epic studies, The Hague, Mouton.
(1969) Le langage enfantin et l'aphasie, Paris, Editions de Minuit.
(1969) "Le travail de l'Ecole de Prague", Change 3, pp.93-97.
(1969) "Marginal notes on the prose of the poet Pasternak", in: David Davie; Angela Livingstone (ed), Pasternak: Modern judgments, London, Macmillan, pp.131-151.
with Lévi-Strauss Claude (1970) "Charles Baudelaire 'Les Chats'", in: Michael Lane (ed), Introduction to structuralism, New York, Basic Books, pp.202-221.
(1971) "La nouvelle poésie russe", Poétique 2 (7), pp.285-296.
(1971) "Qu'est-ce que la poésie?", Poétique 2 (7), pp.297-307.
(1971) Selected writings 2: Word and language, The Hague, Mouton.
(1971) Studies on child language and aphAsia, The Hague, Mouton.
(1971) "The sound laws of child language and their place in general phonology", in: Aaron Bar-Adon; Werner F Leopold (ed), Child language: A book of readings, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, pp.75-82.
(1972) "Šiftery, glagol'nye kategorii i russkij glagol", in: Boris Uspenskij; Ol'ga Revzina (ed), Principy tipologičeskogo analiza jazykov različnogo stroja, Moskva, Nauka, pp.195-213.
(1973) "Décadence du cinéma?", Revue d'esthétique 26 (2-3-4), pp.69-76.
(1973) Questions de poétique (edited by Tzvetan Todorov), Paris, Seuil.
(1974) Main trends in the science of language, New York, Harper.
(1974) "Phonologie und Phonetik", in: Wolfgang Raible (ed), Aufsätze zur Linguistik und Poetik, München, Nymphenburger Verlag, pp.106.
(1974) "Warum 'Mama' und 'Papa'?", in: Wolfgang Raible (ed), Aufsätze zur Linguistik und Poetik, München, Nymphenburger Verlag, pp.106-116.
(1974) "Zwei Seiten der Sprache und zwei Typen aphatischer Störungen", in: Wolfgang Raible (ed), Aufsätze zur Linguistik und Poetik, München, Nymphenburger Verlag, pp.117-141.
(1976) Hölderlin, Klee, Brecht (edited by Elmar Holenstein), Frankfurt am Main, Suhrkamp.
(1977) Der grammatische Aufbau der Kindersprache, Opladen, Westdeutscher Verlag.
(1977) Huit questions de poétique (edited by Tzvetan Todorov), Paris, Seuil.
(1978) "Principles of historical phonology", in: Philip Baldi; Ronald N Werth (ed), Readings in historical phonology: Chapters in the theory of sound change, University Park, Pa, Pennsylvania State University Press, pp.103-120.
(1978) "Segno e sistema del linguaggio (Contributo alla discussione)", in: Umberto Eco (ed), Lo sviluppo della semiotica, Milano, Bompiani, pp.99-109.
(1979) Poetik: Ausgewählte Aufsätze 1921-1971 (edited by Elmar Holenstein; Tarcisius Schelbert), Frankfurt am Main, Suhrkamp.
(1979) "Predislovie", in: Karl Heinrich Menges, Vostočnye elementy v «Slove o polku Igoreve», Leningrad, Nauka, pp.13-15.
(1979) Selected writings 5: On verse, its masters and explorers (edited by Stephen Rudy; Martha Taylor), The Hague, Mouton.
(1980) "Einstein und die Wissenschaft der Sprache", in: Elmar Holenstein, Von der Hintergehbarkeit der Sprache: kognitive Unterlagen der Sprache, Frankfurt am Main, Suhrkamp, pp.159-170.
(1981) Selected Writings 3: Poetry of Grammar and Grammar of Poetry, The Hague-Paris-New York, Mouton.
(1984) "Zur Dialektik der Sprache", in: Elmar Holenstein (ed), Das Erbe Hegels, Frankfurt am Main, Suhrkamp, pp.8-12.
(1985) Izbrannye raboty (edited by Vladimir Zvegincev), Moskva, Progress.
(1985) Verbal art, verbal sign, verbal time (edited by Krystyna Pomorska; Stephen Rudy), Minneapolis, University of Minnesota Press.
(1986) Russie folie poésie (edited by Tzvetan Todorov), Paris, Seuil.
(1987) Language in literature (edited by Stephen Rudy; Krystyna Pomorska), Boston, Beacon Press.
with Waugh Linda (1987) The sound shape of language, Berlin-New York-Amsterdam, Mouton de Gruyter.
(1988) Selected writings 8: Major works, 1976—1980 (edited by Stephen Rudy), Berlin-New York-Amsterdam, Mouton de Gruyter.
(1988) Semiotik: Ausgewählte Texte 1919-1982 (edited by Elmar Holenstein), Frankfurt am Main, Suhrkamp.
(1997) Z korespondence (edited by Alena Morávková), Praha-Litomyšl, Paseka.
(2012) Selected writings 9/1: Uncollected works, 1916-1933 (edited by Jindřich Toman), Berlin-Boston, de Gruyter Mouton.
(2013) Selected writings 9/2: Uncollected works, 1934-143 (edited by Jindřich Toman), Berlin-Boston, de Gruyter Mouton.

 


 

21st October 2018